Over C.O.V.S. OSS-UDEN e.o.


C.O.V.S. Oss-Uden e.o. telt momenteel 60 leden. Onze vereniging behartigt de belangen van haar leden binnen alle aspecten van de voetbalsport. Zowel naar de KNVB als ook naar de voetbalverenigingen toe. Het doel van onze vereniging is om de kwaliteit (zowel fysiek als mentaal) van ons scheidsrechterskorps te waarborgen c.q. te verbeteren. Daarnaast dragen wij bij graag ons steentje bij om de onderlinge band met collega-scheidsrechters, voetbalverenigingen en de KNVB te verstevigen.


Een belangrijk aspect van de C.O.V.S. Oss-Uden e.o. is het verlenen van ondersteuning bij eventuele calamiteiten aan haar leden. Enkele van onze hoofdactiviteiten zijn verder het verzorgen van clubavonden en trainingen voor haar leden. De clubavonden zijn divers van inhoud, van spelregelavonden tot de kerstbingo en het uitnodigen van gastsprekers.


Daarnaast verzorgen wij bij voetbalverenigingen binnen onze regio van Oss/Uden e.o. spelregelavonden of spelregelinstructies. Op deze speelse manier krijgen trainers, spelers en bestuurders beter inzicht in hoe spelregels worden toegepast in de praktijk. Het doel is om meer begrip en acceptatie te krijgen binnen voetbalverenigingen voor beslissingen die genomen worden door onze scheidsrechters.


Onze doelstelling: De C.O.V.S. Oss-Uden e.o. stelt zich ten doel de belangen van het scheidsrechterswezen op het gebied van het voetbalspel in de ruimste zin.


Dit proberen we te bereiken door onder andere:

- De kennis van de spelregels te verbeteren onder onze leden, scheidsrechters uit alle groepen, de verenigingscheidsrechters, voetballers en voetballiefhebbers bij de diverse voetbalverenigingen in de regio 2 van de K.N.V.B. District Zuid;

- Het bevorderen van een goede lichamelijke conditie van onze leden door onder andere het organiseren van trainingen;

- Het bevorderen van samenwerking en kennismaking van onze leden onderling.


Als lid van de C.O.V.S. Oss-Uden e.o. staat een scheidsrechter sterker op het veld doordat wij er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de scheidsrechter in optimale omstandigheden kan presteren tijdens zijn wedstrijd. In mindere periodes zullen wij een scheidsrechter steunen zodat deze weer snel en met zelfvertrouwen een wedstrijd tot een goed einde brengt.