Bestuur

Johnny van Geffen

voorzitter  06 - 522 800 47


Henk Vissers 

secretaris  secretaris@covsossuden.nl


Frank van den Elzen

penningmeester


Teun van Breda 


Olaf Lamers 


Spelregelcommissie


Theo Kappen, Theo Straatman, Hugo Jaspers en Henk Vissers.PRIVACYSTATEMENT EN BELEID PERSOONSGEGEVENS C.O.V.S. Oss-Uden e.o. 

Dit privacystatement/beleid persoonsgegevens is in werking getreden op 25 mei 2018.


Privacyverklaring C.O.V.S. Oss-Uden e.o.

 

C.O.V.S. Oss-Uden e.o., is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Contactgegevens:

www.covsossuden.nl

secretaris@covsossuden.nl

 

Henk Vissers is de Functionaris Gegevensbescherming van C.O.V.S. Oss-Uden e.o. Hij is te bereiken via bovenstaand emailadres of via het contactformulier van de website.

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

C.O.V.S. Oss-Uden e.o. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

- Voor- en achternaam

- Geslacht

- Geboortedatum

- Adresgegevens

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Lidnummer COVS Nederland

- Lidmaatschapsdatum

 

De vereniging bewaart GEEN bijzondere persoonsgegevens, zoals politieke voorkeur, beroep, opleiding, gezondheid, seksuele voorkeur etc.

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

C.O.V.S. Oss-Uden e.o. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Verzenden van onze nieuwsbrief/info over clubavonden.

- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

- Centrale administratie COVS Nederland.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

C.O.V.S. Oss-Uden e.o. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieƫn) van persoonsgegevens:

Alle persoonsgegevens worden bewaard zolang het lidmaatschap loopt. Elk lid is zelf verantwoordelijk voor de juistheid van deze gegevens. Wijzigingen van gegevens zullen zo snel mogelijk worden verwerkt door de ledenadministratie. Bij beƫindiging van het lidmaatschap, door opzegging van het lid, overlijden of royement, zullen alle persoonsgegevens verwijderd worden.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

C.O.V.S. Oss-Uden e.o. verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze activiteiten.

Bijvoorbeeld:

  • Bij aanstelling van vriendschappelijke wedstrijden wordt uw email en telefoonnummer gedeeld met de thuisspelende vereniging, zodat deze u bij afgelasting kan bereiken.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

De website van C.O.V.S. Oss-Uden e.o. gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door C.O.V.S. Oss-Uden e.o. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

 

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar secretaris@covsossuden.nl of via een formulier op onze website.

 

C.O.V.S. Oss-Uden e.o. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

C.O.V.S. Oss-Uden e.o. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Het bestand met gegevens van alle leden bevindt zich op de computer van de ledenadministrateur. Deze computer is beveiligd met wachtwoord en vingerafdruk. De backup wordt automatisch uitgevoerd in de cloud. Deze locatie is beveiligd met 256 bit encryptie, die door een digitale sleutel via het web ontsloten kan worden. Sleutel in het bezit van de ledenadministrateur.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming.