Welkom op de website van C.O.V.S. OSS-UDEN e.o.!


NIEUWS


30-11-2021

🎂 Herman Duijs van harte gefeliciteerd met je verjaardag!


28-11-2021

🎂 Harm de Bruin van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

🎂 Chris Plante van harte gefeliciteerd met je verjaardag!


27-11-2021

🎂 Rick van Rijn van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

🎂 Wouter Linders van harte gefeliciteerd met je verjaardag!


25-11-2021

âšŊī¸ De aanstellingen van deze week (22 tm 28-11-2021) staan weer op de website onder het kopje Aanstellingen Ên op de facebookpagina. Helaas de laatste speelronde voor de winterstop. Succes en veel plezier aan alle (assistent-)scheidsrechters! Er kunnen nog aanstellingen en/of afmeldingen volgen.

24-11-2021

🎂 Marco van de Groes van harte gefeliciteerd met je verjaardag!

🎂 Lambert van der Ven van harte gefeliciteerd met je verjaardag!


23-11-2021

Column Johnny van Geffen


21-11-2021

🎂 Rick van der Ven van harte gefeliciteerd met je verjaardag!


16-11-2021

âšŊī¸ De aanstellingen van deze week (15 tm 21-11-2021) staan weer op de website onder het kopje Aanstellingen Ên op de facebookpagina. Succes en veel plezier aan alle (assistent-)scheidsrechters!


12-11-2021

🎂 Stef Ottens van harte gefeliciteerd met je verjaardag!


08-11-2021

🎂 Jos Heuting van harte gefeliciteerd met je verjaardag!23-10-2021

75-jarig jubileum: gezellig jubileumfeest!

Na de opening was er eerst een historie-terugblik over 75 jaar Oss - Uden.

Het begon met de handgeschreven notulen van de oprichting-vergadering 12-10-1946 en een foto van oprichter Cor den Braven. Het gaf ook verrassend aan dat men gestart is met COVS Oss e.o. en dat pas in de jaren zeventig de naam Uden er aan werd gekoppeld.

Verder kwam aan de orde dat er erg veel voorzitters zijn geweest in de laatste 38 jaar, maar liefst vijftien personen.

Vervolgens werd er stilgestaan bij de commissies van onze vereniging en in het bijzonder bij de succesvolle prestaties van ons spelregel- en voetbalteams. Tientallen bekers en oorkondes stonden tentoongesteld op de historietafel, waar ook veel perspublicaties te zien waren over onder andere de relatie met KNVB, molestaties en promoting van onze COVS groep Oss-Uden.

Ook was er de zorg over ons ledenbestand en de vergrijzing daarvan, nu circa zestig leden waarvan er zeventien ouder zijn dan 70 jaar. Twee Udense leden zijn al 59 en 56 jaar lid, te weten Ben Duijs en Gerrit Smits.

Een moment van stilte voor de ontvallen leden werd voorafgegaan door een kort memoriam aan Cor den Braven, Martien Wijffelaars, Peter de Kleijn en Antoon van der Doelen.

Later was er de finale van de finale Martien Wijffelaars Trofee. Na de voorrondes en een barrage van de beste drie deelnemers werd Ad Spierings de overduidelijke winnaar.

Vervolgens werd de spelregelcommissie geprezen door jubileumcommissie-lid Rene Doreleijers en bedankt voor hun jarenlange inzet en kregen ze een bloemetje en een blijvende herinnering met veel applaus vanuit de zaal. 

Daarna kwam Nellie Wijffelaars naar voren en werd toegesproken door jubileumcommissie-lid Ger de Visser die haar bedankte voor haar jarenlange inzet en toewijding aan de spelregelcommissie en haar sponsoring van de Martien Wijffelaars Trofee, ook zij kreeg een bloemetje en een herinnering met daarbij ingelijste oorkonde ondersteunt met een stevig applaus.

Het een en ander werd ondersteunt door een diapresentatie die hier op de website terug te vinden is. Al met al een fijne gezellige feestavond!


18-10-2021

75-jarig jubileum: drukbezochte finaleavond van de Martien Wijffelaars Trofee! 

De Spelregelcommissie (Hugo Jaspers, Theo Kappen en Theo Straatman met ondersteuning van Nellie Wijffelaars) heeft de leden een gevarieerde en gezellige finaleavond van de Martien Wijffelaars Trofee in het clubhuis bij FC Uden voorgeschoteld. Vijfendertig knap lastige meerkeuzevragen, beeldvragen en leesvragen kwamen voorbij die bij het bespreken van de antwoorden dan ook de nodige discussies opleverden. Wie de beste van de avond was en zich mag kronen tot de nieuwe spelregelkampioen is het nog even op wachten. De winnaar wordt bekend gemaakt op de feestavond van aanstaande zaterdag.08-09-2021

📝 Algemene Ledenvergadering

Na een aantal keren uitstel in verband met het coronavirus vond maandag 6 september in het clubhuis bij FC Uden de Algemene Ledenvergadering plaatst van COVS Oss-Uden e.o. Op de agenda de gebruikelijke punten, zoals de jaarverslagen van de secretaris en penningmeester, kascontrole en vaststellen begroting, maar ook het verslag van de Spelregelcommissie en de Jubileumcommissie in verband met het 75-jarig jubileum dit jaar. Er waren zes jubilarissen die (indien aanwezig) in het zonnetje werden gezet, een drietal leden die (indien aanwezig) bedankt werden voor hun inzet en het Lid van het Jaar. Twee bestuursleden stopten, te weten Peter Theunisz en Rick van Rijn, daartegenover werden drie nieuwe bestuursleden verwelkomd, te weten Henk Vissers, Teun van Breda en Olaf Lamers. Tegen de klok van elf uur klonk de laatste klap van de voorzittershamer en werd er nog gezellig nageborreld.


Foto-impressie ALV:

AGENDA

08-12-2021:

Veldtraining (afgelast)

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: FC Uden


20-12-2021

Clubavond - Spelletjesavond

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: FC Uden


21-02-2022

ALV

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: FC Uden


28-03-2022

Clubavond - Sportquiz

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: FC Uden


25-04-2022

Clubavond - Reanimatiecursus

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: FC Uden


30-05-2022

Clubavond - Finale Martien Wijffelaars Trofee

Aanvang: 20:00 uur

Locatie: FC Uden