1946 C.O.V.S. OSS-UDEN e.o. 2021Op 12 oktober 2021 bestond COVS Oss-Uden e.o. 75 jaar!


Dit werd gevierd met de finale van de Martien Wijffelaars Trofee

en een jubileumfeest.


18-10-2021

75-jarig jubileum: drukbezochte finaleavond van de Martien Wijffelaars Trofee! 

De Spelregelcommissie (Hugo Jaspers, Theo Kappen en Theo Straatman met ondersteuning van Nellie Wijffelaars) heeft de leden een gevarieerde en gezellige finaleavond van de Martien Wijffelaars Trofee in het clubhuis bij FC Uden voorgeschoteld. Vijfendertig knap lastige meerkeuzevragen, beeldvragen en leesvragen kwamen voorbij die bij het bespreken van de antwoorden dan ook de nodige discussies opleverden. Wie de beste van de avond was en zich mag kronen tot de nieuwe spelregelkampioen is het nog even op wachten. De winnaar wordt bekend gemaakt op de feestavond van aanstaande zaterdag.


23-10-2021

75-jarig jubileum: gezellig jubileumfeest!

Na de opening was er eerst een historie-terugblik over 75 jaar Oss - Uden.

Het begon met de handgeschreven notulen van de oprichting-vergadering 12-10-1946 en een foto van oprichter Cor den Braven. Het gaf ook verrassend aan dat men gestart is met COVS Oss e.o. en dat pas in de jaren zeventig de naam Uden er aan werd gekoppeld.

Verder kwam aan de orde dat er erg veel voorzitters zijn geweest in de laatste 38 jaar, maar liefst vijftien personen.

Vervolgens werd er stilgestaan bij de commissies van onze vereniging en in het bijzonder bij de succesvolle prestaties van ons spelregel- en voetbalteams. Tientallen bekers en oorkondes stonden tentoongesteld op de historietafel, waar ook veel perspublicaties te zien waren over onder andere de relatie met KNVB, molestaties en promoting van onze COVS groep Oss-Uden.

Ook was er de zorg over ons ledenbestand en de vergrijzing daarvan, nu circa zestig leden waarvan er zeventien ouder zijn dan 70 jaar. Twee Udense leden zijn al 59 en 56 jaar lid, te weten Ben Duijs en Gerrit Smits.

Een moment van stilte voor de ontvallen leden werd voorafgegaan door een kort memoriam aan Cor den Braven, Martien Wijffelaars, Peter de Kleijn en Antoon van der Doelen.

Later was er de finale van de finale Martien Wijffelaars Trofee. Na de voorrondes en een barrage van de beste drie deelnemers werd Ad Spierings de overduidelijke winnaar.

Vervolgens werd de spelregelcommissie geprezen door jubileumcommissie-lid Rene Doreleijers en bedankt voor hun jarenlange inzet en kregen ze een bloemetje en een blijvende herinnering met veel applaus vanuit de zaal. 

Daarna kwam Nellie Wijffelaars naar voren en werd toegesproken door jubileumcommissie-lid Ger de Visser die haar bedankte voor haar jarenlange inzet en toewijding aan de spelregelcommissie en haar sponsoring van de Martien Wijffelaars Trofee, ook zij kreeg een bloemetje en een herinnering met daarbij ingelijste oorkonde ondersteunt met een stevig applaus.

Het een en ander werd ondersteunt door een diapresentatie die hieronder is terug te vinden. Al met al een fijne gezellige feestavond!

De feestavond samengevat in beelden.