Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 26 februari 2018.

C.O.V.S. Oss-Uden eoonze sponsoren
Jaarlijkse Algemene Leden Vergadering 26 februari 2018.Op maandagavond 26 februari 2018 vond de jaarlijkse algemene leden vergadering plaats in een gemoedelijke sfeer met opbouwende kritiek aan het bestuur van de leden. De soepel verlopen vergadering werd in een record-tijd afgesloten.


Belangrijkste punten uit de vergadering:

  • Een minuut stilte ter nagedachtenis aan het overlijden van Peter de Kleijn.
  • Decharge door de vergadering verleend aan het bestuur voor het gevoerde beleid.

O.a. op voordracht van de kascontrole commissie, bestaande uit Theo Straatman en Bram Witsiers.

  • Herbenoeming Peter Theunisz als secretaris.
  • Benoeming tot lid van het bestuur: Rick van Rijn.
  • Benoeming tot Lid van Verdienste, op voordracht van het bestuur: Hugo Jaspers.
  • Geen invulling voor vacature lid spelregelcommissie. Deze wordt dus nog steeds gezocht.
  • Geen invulling voor vacature leden voetbalcommissie. Deze worden dus nog steeds gezocht.
  • Na vragen van de leden heeft het bestuur toegezegd snel met voorstel te komen met betrekking tot de instelling van een Jubileum commissie. (In 2021 bestaat onze COVS 75 jaar).
  • Gehuldigd: Jan Rutten (40 jaar lid COVS) en Ad de Viet (50 jaar lid COVS).