Nieuwsarchief 26-11-2018 Clubavond met Bilal Sahiner

Bilal is in zijn element.


Onze complimenten voor de begeleiding van deze avcond!

Peter Theunisz tijdens het behandelen van de juiste antwoorden op de spelregelvragen.

C.O.V.S. Oss-Uden eoonze sponsoren

NIEUWSARCHIEF

26-11-2018Clubavond met

Bilal Sahiner

(lid talententraject betaald voetbal,

lid en bestuurslid COVS Oss/Uden eo)


De foto's staan onder het artikel.


De avond werd (iets na 20:00) geopend door voorzitter Ron Kerkhof. Hij kondigde aan niet her-verkiesbaar te zijn tijdens de komende Algemene Leden Vergadering (in feb. 2019). Wij zijn dus op zoek naar een nieuwe voorzitter. Leden worden hiervan ook op de hoogte gesteld via mail.


Daarnaast kondigde bestuurslid Bilal Sahiner ook aan niet her-verkiesbaar te zijn.


Als u lid bent van onze vereniging en belangstelling heeft voor een van deze functies, dan kunt u contact opnemen met het bestuur, via sec.covsossuden@hotmail.nl.


Vervolgens mochten de aanwezigen hun kennis van de spelregels tonen bij een nieuwe voorronde voor de Martien Wijffelaars trofee. Er moesten 16 meerkeuze vragen worden beantwoord. Drie personen hadden slechts één antwoord fout.


Daarna was het woord aan Bilal Sahinar. Bilal is lid van het talententraject Betaald Voetbal, lid en bestuurslid van onze COVS. Hij had beelden bij zich en voorbereid van wedstrijden die hij zelf heeft gefloten. Met name situaties waarbij hij zelf, nu na het zien van de beelden, zijn toen genomen beslissing in twijfel trok. Deze situaties en de beslissingen van Bilal werden in een zeer open constructieve sfeer met elkaar bediscussieerd.

Conclusie van uw website redactie: Die Bilal doet het zo slecht nog niet, hopelijk is hij snel te zien in de tweede divisie!


Beste leden, wij vinden onze clubavonden, over het algemeen zeer leerzaam. Het doet ons pijn dat er zo weinig leden gebruik van maken.


De redactie van uw website.

Voorzitter Ron Kerkhof opende de clubavond en kondigde zijn vertrek als voorzitter aan.

Vlnr Bilal Sahiner, Ron Kerkhof en Peter Theunisz.

Bilal is er helemaal klaar voor.

De aanwezigen deden geconcentreerd mee.